Embed

Birinci Doğum Kader,İkinci Doğum Özgür İrade.

BİLİNCİ KUŞANMAK-5

Birinci Doğum Kader,İkinci Doğum Özgür İrade.

Anne karnında doğum anına dek beklemek ve ardından dünyaya gelmek kaderimizdir.O kader bir sebep ve sonuç zincirinin bir halkasıdır.Bu kaderimiz,dünyaya adımını ağlamakla atar.Bu ağlamak,sanki olacakların farkında ,sanki hüzün ve acıların, imtihanların farkındaymış gibi bir çığlık ve ağlamadır.Bu yüzden ağlamak ve göz yaşı bütün toplumların şiir ve edebiyatlarının en hassas,en saygın ve en içten duygusunu oluşturur.Ağlamak, Allah’ın yüce kitabında da övdüğü bir şeydir.

Doğum anı ilk doğumdur.Yaratan seni en güzel bir surette yaratmıştır.Boyuna,posuna,saçına ve gözüne Allah kendi sürmesini ve boyasını çekmiştir.Kimsenin buna itirazı olamaz.Yada kimsenin bir başkasına bu fiziki özellikleriyle üstünlük kuramaz ve kendini ayrıcalıklı sayamaz.Yada bir kimse bir kimseyi fiziki özelliklerine göre değerlendiremez.Allah’ın bile değerlendirmediği bir ölçüyü bir kulun değerlendirmesi doğru olamaz.

İlk doğumdan sonra kulun,rüştüne erip akıl baliğ oluncaya kadar dünyanın rahminde ikinci doğuma kadarki bekleyişini ve hazırlığını sürdürür.Akıl baliğ olunca insan,artık akıl-irade ilişkisini kurup,fıtratındaki tevhidi açığa çıkarması görevinin başlaması ve fıtrat dini olan İslam’ı yaşaması ile ikinci doğumunu gerçekleştirir.

Artık insan bu ikinci doğum ile,Allah’ın yarattığı balı,zehirli bala,Allah’ın yarattığı toprağı ve ağacı çok güzel bahçelere,Allah’ın yarattığı demiri çok güzel arabalara çevirerek özgür iradesiyle Allah’ın yaratmasına bir destek niteliğinde var olanlarla var etmeye başlar.Allah’ın gönderdiği kitap ve elçilere uyup uymama noktasında özgür iradesini kullanarak tercihlerini gerçekleştirir.Artık insan ikinci doğumunu gerçekleştirmiştir.

‘’ O, her gün (her ân) yeni bir iştedir.’’(Rahman:29)

Ayetindeki gibi AllahHallak sıfatıyla insanın yapmak istediklerini önce kitabına yazar sonrada onu yaratır.

Allah  dünyada kendisinin kadri kıymetini bilecek bir potansiyeli her insana vermiştir.İşte bu kaderdir.Her insanın içindeki potansiyeli ortaya çıkarıp bir imkana dönüştürmesi ise kişin kaderden bağımsız özgür iradesini kullanmasıdır.Allah’ın bu özgür iradeye bir baskısı yoktur.Allah, her an yaratarak insanın bu iradesine saygı göstermektedir.İnsanın bu özgür iradesini kullanması,Allah’ın insana lutuf etmiş olduğu bir kaderdir.Yani Allah’ın insana iradesini kullanmasını dilemesi bir kaderdir.İnsanın Allah’ın bu dilemesi karşısında akıl-irade ilişkisi ile iradesini özgürce kullanması ve istediğini tercih etmesi kader değil,kendi istek ve arzusunu açığa çıkardığı ikinci doğumudur.

‘’ Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.’’(Hacc:74)

Ayetinde görüldüğü gibi bazı insanlar özgür iradeleriyle içindeki potansiyeli açığa çıkaramamış ve Allah’ın kadrini bilememişlerdir.Onlar,ikinci doğumla başlayan bu özgürlük hareketini kötüye kullandıkları için öldükten sonra gerçek doğuma uyandıklarında ağlayacak olanların da ta kendileridirler.Bu da ikinci ağlayıştır.Mü’minler’in ağlayışı tek ağlayıştır.Müminler,birinci doğumla başlayan ağlama sonucunda ikinci doğumla gerçekleşen başarılı bir imtihan ile ahiret hayatında gülecek olanlardır.Onlar,bu sevinçlerini ve mutluluklarını ailesi ve yakınlarıyla paylaşacaktır.İşte bu şekilde Allah’da kulun ağlaması ve gülmesi fiillerini Hallak sıfatıyla yaratacaktır.Rabbim bizleri tek ağlamayı nasip etsin ve ahirette gülenlerden eylesin!

‘’ Güldüren de Odur, ağlatan da.’’(Necm:43)

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !