Embed

FERDİ DEVRİMDEN TOPLUMSAL DEVRİME GEÇİŞ

BİLİNCİ KUŞANMAK-4

FERDİ DEVRİMDEN TOPLUMSAL DEVRİME GEÇİŞ

‘’ Gerçekten Allah, kendi nefis (öz) lerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz.’’(Ra’d:11)

Yerin hareketine,gök karşılık veriyor.Yerde en küçük hareket göğü harekete geçiriyor.İnen ayetler yerdeki eylemlerin bir karşılığı olarak iniyor.İnen ayetler insan iradesine en büyük desteği ve en büyük değeri veriyor.İnsan asla es geçilmiyor ve insanın özgür iradesine asla zincir vurulmuyor.İnen ayetler, Allah’ın insandan asla ümidini kesmediğini ve insanın varlık ağacının en güzel meyvesi olduğunu  bizlere hatırlatıyor.

Bu ayet ,ferdin kendisinde gerçekleştireceği devrim ve dönüşümün toplumsal bir devrim ve dönüşüme sebep olacağını ve ferdin kendisinde gerçekleştireceği devrimin, Allah’ın bir toplumda devrim niteliğindeki değişimin ve dönüşümünde bir ön şartı olduğunu bizlere anlatıyor.

Burada önemli olan ferdin ortaya koyacağı içsel devrimin yönü ve şiddetidir.Devrimin yönünün saf,arı ve duru  bir şekilde Allah’a doğru olması gerekir.Bu saf yön,hiçbir sapma kabul etmeyen dosdoğru ve sabit olan bir yöndür.Bu yönelişte,herhangi bir şüphe,sapma riski ve geçicilik söz konusu olamaz.İşte içteki bu devrimin kararlılığı ancak bu yönelmenin şiddeti ölçüsünde ortaya çıkacaktır.Fert,Allah’ın şahdamarından daha yakın olduğu düşüncesiyle fıtratıyla sürekli barışık bir halde kuşanacağı bilgi,bilinç ve inanç eylemleriyle bu devrimin kararlılığını ve şiddetini sürekli canlı tutarak onun derecesini artıracaktır.

Oluşan İslam toplumu ertesinde toplum, devrim niteliğindeki Allah’a dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmiş olacaktır.Her ferdin kendi içsel devrimi ve değişimi bir toplumsal dönüşüm projesinin başlangıç anıdır.

Bu ayet,toplumdaki yanlış kader anlayışına da bir ışık tutmaktadır.Ayetin ilk eylemini yapan ferdin eylemi,ferdin iradesine bağlı olarak özgürce yapılan bir eylemdir.İkinci eylemin faili olan Allah, bu ilk eylemin neticesiyle toplumsal dönüşümü cebri olarak diyalektiğe yani kadere (ölçüye,kurala) bağlayarak gerçekleştiriyor.ilk eylem bireylere bağlı iken,ikinci eylem Allah’a bağlı olan bir eylemdir.

Bu ayette,Allah’ın iradesi ile insanların arasındaki ilişki sonucu devrimsel değişim ve dönüşüm hareketi sentez bir şekilde gerçekleşiyor.Adeta kaderin, ferdin ve Allah’ın birlikte çizdiği bir hayat olduğu tanımını bizlere anlatıyor.Ve ferdin içinde gerçekleştireceği bir devrimle ancak toplumsal döşümün kaderinin belirlenebileceğini de bizlere anlatıyor.

Bu yüzden her fert, doğru bir kültür ve gelenek çizgisinde ilerlemeli,kültür ve geleneğini vahyin suyuyla sulayarak bilgi ve bilince kavuşmalıdır.Aklını maksimum şekilde kullanarak düşüncesini Allah’a doğru ve hep o doğrultuda kalacak bir kararlılık içinde olmalıdır.Allah’ın ayetlerine ‘’Allah bu ayette ne demek istedi?’’ sorularını sorarak,bu sorunun cevabını Hz.Peygamber’den yardım alarak günümüze taşımalıdır.Yüzünü Hz.Peygamber dönemine dönerek,sırtını bu çağa dönmemelidir.Bilakis Hz.Peygamber’in dönemindeki kıvılcımı alıp günümüzde o kıvılcımı ateşe dönüştürmelidir.

İşte her fert içindeki bu devrimi gerçekleştirdiği ölçüde ,Allah’da toplumsal devrimi ve dönüşümü gerçekleştirecektir.Şunu unutmamak gerekir ki toplumsal dönüşümün planı ve projesi,her ferdin sırtında ve yüreğinde saklı olan bir plan ve projedir.Önemli olan bu projeyi ortaya çıkarıp hayata geçirmektir.Rabbim bizleri bu plan ve projeyi hayata geçirenlerden eylesin!

 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !